Wat kunnen zelfrijdende vrachtwagens voor de logistieke sector betekenen?

Wat kunnen zelfrijdende vrachtwagens voor de logistieke sector betekenen?

Robots die het werk in magazijnen en distributiecentra automatiseren en bijgevolg kunnen zorgen voor een hogere productiviteit. Het is maar één voorbeeld van hoe de technologie bezig is de logistieke sector te veroveren. Is de volgende stap dan het introduceren van zelfrijdende vrachtwagens? En wat zijn dan de voordelen voor de logistiek?

Platooing

Het vrachtverkeer, veelal nodig voor de last mile delivery, doet de drukte op onze autosnelwegen alleen maar toenemen. Bovendien zorgt het ook voor de nodige vertraging wanneer er wordt ingehaald. Dit is een manoeuvre dat soms enkele kilometers kan duren en bijgevolg voor het nodige oponthoud zorgt. Platooing zou dit probleem definitief kunnen oplossen. Door trucks autonoom te laten rijden in een konvooi kun je dit oponthoud vermijden. Door de snelheid van de voertuigen op elkaar af te stemmen, bij platooing wordt er gereden aan éénzelfde snelheid, kan de efficiëntie worden verhoogd. In een ideaal scenario is er enkel nog een chauffeur nodig in het eerste transportmiddel en kan de rest aan de hand van data en diverse technologieën worden aangestuurd.

Reductie van de kosten

Door te investeren in zelfrijdende trucks kan de logistiek tegelijk ook besparen op onder andere de arbeidskosten. Vrachtwagenchauffeurs worden in dergelijke situaties overbodig waardoor er ook minder loon moet worden betaald. Een derde voordeel is dat autonome voertuigen gedurende 24u kunnen worden ingezet om goederen te vervoeren. Daar waar chauffeurs vandaag de dag gebonden zijn aan de wettelijke rusttijden kunnen bestuurderloze voertuigen in principe de hele dag rijden. Bijgevolg kunnen er ook meerdere leveringen plaatsvinden op één dag wat zal leiden tot een hogere omzet.

Brandstofkosten

Ongetwijfeld zijn er ook tegenstanders die argumenten aanhalen om deze evolutie tegen te gaan. Critici zeggen dat deze vrachtwagens meer onderweg zijn en bijgevolg meer CO2 uitstoot veroorzaken. Maar wat als we ook dit proces efficiënt laten verlopen en bijgevolg de brandstofkosten en uitlaatgassen tot een minimum kunnen beperken? Met behulp van data moeten we de snelheid van voertuigen kunnen afstemmen op het verkeer waardoor we kunnen rijden tegen een zo laag mogelijk brandstofverbruik.

Impact op het verkeer

Een laatste voordeel, waar we vandaag nog de meeste tegenstand voor vinden, is het gegeven dat autonome voertuigen de veiligheid in het verkeer kunnen verbeteren. Mensen zijn bang van verandering en hebben graag controle over datgene wat ze doen. Met de huidige technologische evolutie moeten we echter meer en meer gaan vertrouwen op technologie, data en andere snufjes. En laat nu daar het schoentje knellen voor veel mensen. De toekomst zal echter moeten uitwijzen of autonome voertuigen ook het aantal ongevallen in het verkeer kunnen reduceren.

The world is changing, smart cities zijn trending, bedrijven investeren meer en meer in duurzame technologieën. Zal de logistieke sector binnenkort innoveren met zelfrijdende vrachtwagens? Het lijkt nog niet voor de nabije toekomst, maar dat er een aantal voordelen zijn die dit proces zullen versnellen staat vast. De toekomst zal moeten uitwijzen of dit project ook effectief wordt gerealiseerd.

Reacties zijn gesloten.